Navigácia

Obsah

Udelenie čestného občianstva

Dátum konania:
2. 11. 2019 od 16:00 do 17:30
Typ akcie:
"slávnosť"
Miesto konania:
Obecný úrad - Jarabá

Čestný občan obce Jarabá. Obecné zastupiteľstvo v Jarabej sa na svojom zasadnutí dňa 2. septembra 2019 uznieslo, že pri príležitosti 748. Výročia prvej písomnej zmienky o obci Jarabá udelí Ing. Stanislavovi Demovičovi čestné občianstvo obce Jarabá za príkladnú propagáciu našej obce. Za účasti poslancov OZ a širokej verejnosti starosta obce predniesol krátky príhovor, v ktorom vyzdvihol doterajšie pôsobenie oceneného v obci Jarabá a odovzdal Ing. Demovičovi plaketu „Čestný občan obce Jarabá“. Po slávnostnom akte Ing. Stanislav Demovič poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva obce Jarabá, ako aj starostovi obce za udelenie titulu Čestný občan. Z budovy obecného úradu sa všetci prítomní presunuli do hasične, kde rodina Demovičová pripravila občerstvenie a chatári pekný program na spestrenie tejto našej malej obecnej slávnosti.

Zobraziť viac