Návrat na titulnú stránku
o obci oznamy obecného úradu turistické informácie nízke tatry fotogaléria on-line
© 2004-2019
história všeobecne závazná nariadenia atrakcie základné info obec počasie
plán obce plán zasadnutí OZ turistické mapy horopis deň obce snehové správy
erb a zástava rozpočet obce web odkazy vodopis okolie obce lavínová situácia
povinné zverejňovanie podnebie panoráma výstrahy pre turistiku
príprava obyvateľstva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc
flóra
ochrana osobných údajov fauna

Kontakt:
Obecný úrad Jarabá
Jarabá č. 20
977 01  Brezno
 048/619 51 12
 908 927 032
oznamy obecného úradu
 obecnyurad(a)jaraba.sk
 
Späť
Informácie pre verejnosť - oznamy obecného úradu Jarabá

Ďalšie oznamy si môžete pozrieť TU.

 

Všeobecne záväzná nariadenia obce Jarabá

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 1/2013 o dočasnom obmedzení a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 1/2013...


Všeobecné záväzné nariadenie obce Jarabá č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecné záväzné nariadenie obce Jarabá č. 1/2015...

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jarabá č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecné záväzné nariadenie obce Jarabá č. 2/2015...

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 1/2017...


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jarabá č. 1/2017, ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jarabá č. 1/2017...
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj
Dokument na stiahnutie vo formáte pdf: Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabá č. 2/2017...