Navigácia

Obsah

Fauna

Nízke Tary - motýľAj živočíšstvo je tu veľmi pestré a zahŕňa takmer všetky západokarpatské horské a vysokohorské druhy. V rozsiahlom lesnom pásme nachádzajú dostatok nerušených miest pre život veľké šelmy ako medveďrysvlk, ale aj ostatné ako líška, kuna, tchor, lasica, hranostaj, jazvec, mačka, vydra a aj vzácny norok. Najvýznamnejšou poľovnou zverou je jelenia zver#1. V menšom počte tu žije zver srnčia a diviačia#2. V alpínskom pásme sa vyskytujú i typické vysokohorské živočíchy — svišť #3 a kamzík #4. Hniezdia tu aj páry orla skalného, orla krikľavého, sokola sťahovavého, myšiakov, jastrabov, výrov a ďalších. Vo vodách pstruhového pásma nájdeme pstruha potočného, hlaváča pásoplutvého, v nižších polohách pribúda čerebľa a slíž. salamandra škvrnitáOjedinele tu nachádzame aj aklimatizované severoamerické druhy lososovitých rýb — pstruha dúhového a sivoňa potočného. V menšinovom lipňovom pásme žijú okrem hlavného zástupcu lipňa aj jalec hlavatý, podustva, mieň a z dolných tokov sem preniká mrena a hlavátka. Z plazov žije v nižších polohách jašterica obyčajná, slepúch krehký a užovka obyčajná. Hojne sú zastúpené jašterica živorodá a vretenica, ktoré nájdeme aj v najvyšších polohách. Môžeme tu aj vidieť iba v pohorí Karpát žijúceho mloka karpatského.

Vysvetlivky

  1.  Roku 1783 na území NT takmer vyhubený. 1875 Filipom Coburgom reaklimatizovaný a vypustený v oblasti Kráľovej hole, odkiaľ sa znovu rozšíril do západnej časti pohoria.
  2.  V 60. rokoch sa na Horehronie a do oblasti Čierneho Váhu zatúlali z Poľska aj dva jedince najväčšieho zástupcu parohatej zveri — losa.
  3.  V Ďumbierskej časti pôvodný zvyšok nízkotatranskej populácie, v Kráľovohoľskej časti umelo vysadený roku 1858-1860 z Álp a Vysokých Tatier.
  4.  Z dávnej geologickej minulosti sa tu neudržal. V rokoch 1969-1974 vypustili v závere Lomnistej doliny 28 kamzíkov z Belianských a Vysokých Tatier. Ich početný stav vzrástol do konca roku 1985 na 130 kusov.