Navigácia

Obsah

 

Nemocnica Brezno zatvára ambulancie

 

"Pre výrazné zhoršenie epidemiologickej  situácie a nárast počtu hospitalizácií covid pozitívnych pacientov, sme boli nútení dočasne pozastaviť činnosť nemocničnej internej ambulancie pod vedením MUDr. Emílie Zlevskej a nemocničnej gastroenterologickej ambulancie pod vedením MUDr. Martina Tkáčika, ktorých personál posilní naše preťažené interné oddelenie, pod ktoré spadajú aj reprofilizované covid pracoviská.

Tieto ambulancie budú zatvorené do odvolania. Opätovne budú spustené akonáhle klesne počet hospitalizácií covid pozitívnych pacientov v našej nemocnici."

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny. celý text

ostatné | 16. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška

BBSK - verejná vyhláška

"Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020" celý text

ostatné | 11. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Výzva - Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor

u p o z o r ň u j e..a...v y z ý v a,

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. celý text

ostatné | 11. 5. 2022 | Autor: Správca Webu

Informačné materiály k problematike obchodovania s ľuďmi

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a s tým spojenou situáciou na slovensko-ukrajinských hraniciach boli Ministerstvom vnútra SR vytvorené preventívne informačné materiály k problematike obchodovania s ľuďmi. celý text

ostatné | 24. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Zákaz vypaľovania

Narastajúci počet požiarov na trvalých trávnych porastoch
z dôvodu vypaľovania starých tráv. celý text

ostatné | 24. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Pomoc - informačný leták

Dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznam pre verejnosť

Dôležité kontakty celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Vypaľovanie trávnatých porastov

Usmernenie k vypaľovaniu trávnatých porastov počas jarného obdobia z dôvodu nárastu počtu požiarov počas predchádzajúcich dní
celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o strategickom dokumente

Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja celý text

ostatné | 8. 12. 2021 | Autor: Správca Webu

Postup pri karanténe a domácej izolácii

Súhrnná informácia o podmienkach domácej izolácie pozitívne testovaných na COVID-19 a karantény ich úzkych kontaktov celý text

COVID - 19 | 1. 12. 2021 | Autor: Správca Webu

Rozpis očkovania

Rozpis očkovania na najbližšie dni. celý text

ostatné | 22. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Očkovanie

Očkovanie bez pozvánok celý text

ostatné | 16. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Polícia upozorňuje

Podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre. celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o úmrtí

O Z N A M

Dňa 25. augusta 2021 nás opustil náš priateľ, chalupár a Čestný občan Obce Jarabá vo veku 78 rokov

Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY

Česť jeho pamiatke!


JUDr. Juraj Pružinec
starosta Obce Jarabá
celý text

ostatné | 26. 8. 2021 | Autor: Správca Webu

Polícia upozorňuje

Chránené územia a ich ochranné pásma celý text

ostatné | 9. 8. 2021 | Autor: Správca Webu

Čistenie komínov

20.8.2021 od 7:30 celý text

ostatné | 9. 8. 2021 | Autor: Správca Webu

Poplatky za odpad

Čo je pre občana bezplatné a za čo platí celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor: Správca Webu

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody. celý text

ostatné | 15. 6. 2021 | Autor: Správca Webu

Upozornenie pre občanov

S nástupom letných prázdnin stúpa aj dopravná nehodovosť. Aby sme predišli tragédiám na cestách, je dôležité, aby sme dopravnej výchove - hlavne tej najohrozenejšej skupine našim deťom, venovali veľkú pozornosť od najútlejšieho veku a sami im boli príkladom celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravne-1
celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Certifikát ENVI-PAK

triedený zber komunálneho odpadu za rok 2020 celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme, že v termíne od:16.6. 2021 8:00 do 16.6.2021 15:30 bude v obci Jarabá prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 24. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

„Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania“

Informačné materiály s radami, odporúčaniami a postupmi pre širokú verejnosť a najmä pre ľudí, ktorí asistované sčítanie budú potrebovať celý text

ostatné | 13. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Výzva

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Vypaľovanie

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Očkovanie

Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na stránke: www.nahradnici.sk. celý text

ostatné, COVID - 19 | 23. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Pomoc obyvateľom

balík vitamínových doplnkov celý text

ostatné | 4. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov celý text

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 | 23. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

SSD

Informácia pre obyvateľov: elektrickú prípojku, ale aj iné žiadosti súvisiace s distribúciou elektriny môžno vybaviť aj online celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná