Navigácia

Obsah

16.05.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny.

Detail

11.05.2022

Verejná vyhláška

BBSK - verejná vyhláška "Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020"

Detail

11.05.2022

Výzva - Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor u p o z o r ň u j e..a...v y z ý v a, každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Detail

24.03.2022

Informačné materiály k problematike obchodovania s ľuďmi

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a s tým spojenou situáciou na slovensko-ukrajinských hraniciach boli Ministerstvom vnútra SR vytvorené preventívne informačné materiály k problematike obchodovania s ľuďmi.

Detail

24.03.2022

Zákaz vypaľovania

Narastajúci počet požiarov na trvalých trávnych porastoch z dôvodu vypaľovania starých tráv.

Detail