Navigácia

Obsah

31.08.2021

Polícia upozorňuje

Podmienky a postup pri vydávaní občianskeho preukazu a občianskeho preukazu bez podoby tváre.

Detail

26.08.2021

Oznámenie o úmrtí

O Z N A M Dňa 25. augusta 2021 nás opustil náš priateľ, chalupár a Čestný občan Obce Jarabá vo veku 78 rokov Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY Česť jeho pamiatke! JUDr. Juraj Pružinec starosta Obce Jarabá

Detail

09.08.2021

Polícia upozorňuje

Chránené územia a ich ochranné pásma

Detail

09.08.2021

Čistenie komínov

20.8.2021 od 7:30

Detail

01.07.2021

Poplatky za odpad

Čo je pre občana bezplatné a za čo platí

Detail