Navigácia

Obsah

28.10.2020

Plošné testovanie

Plošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 pre občanov trvalo žijúcich v obci Jarabá sa uskutoční 31. októbra, t.j. sobota o 13:00 pred budovou obecného úradu v Mýte pod Ďumbierom.

Detail

28.10.2020

Opatrenia

Platné opatrenia

Detail

18.08.2020

Informačný leták

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska. Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015. Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Detail

06.08.2020

Oznámenie

Obec Jarabá oznamuje obyvateľom, návštevníkom a turistom obce, že v roku 2020 je podujatie "Deň obce", ktoré sa malo konať pri príležitosti 749. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jarabá, z dôvodu pandémie Covid – 19 zrušené.

Detail

23.07.2020

Čistenie komínov

Oznamujeme občanom, že dňa 7.8.2020 t.j. piatok, sa bude v obci Jarabá vykonávať čistenie a kontrola komínov. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na tel.cisle: 0908 927 032

Detail