Navigácia

Obsah

POZVÁNKA

 

V tomto roku si pripomíname 750. Výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Z tohto dôvodu  Vás všetkých pozývam na oslavy spojené s otvorením viacúčelového ihriska, ktoré sa uskutočnia

 

dňa 28. augusta 2021 od 10.00 hod. na parkovisku pred Jarabatou

 

s nasledovným programom:

 

10.00 hod.     -  otvorenie podujatia a privítanie prítomných

11.00 hod.     -  minifutbalový zápas domáci (Jarabá, Brezno)

                                                        hostia (Bratislava a východ Slovenska)

                         V prípade záujmu možnosť nástupu aj iných družstiev, nezabudnúť na vhodnú obuv – nie kopačky.

V tomto čase prebehnú aj sprievodné podujatia – dvíhanie sudov, tradičná klincovačka, pílenie dreva ručnou pílou a pod.. O občerstvenie a hudobnú produkciu bude postarané.

 

20.00 hod.     – podujatie pre dospelých môže pokračovať pri Čikovi.

 

Parkovisko bude uzavreté, možnosti parkovania – stará  Čertovická cesta, Stredná Jarabá,... - umožnite prejazd vozidiel.

 

Podujatie sa uskutoční vďaka naším každoročným sponzorom, ktorí si neželajú byť menovaní, patrí im naše veľké Ďakujem.

 

Organizačný výbor je presvedčený, že sa Vám toto podujatie bude páčiť.

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

2. 11. 2019 začiatok od 16:00, dĺžka 90 minút
Miesto konania: Obecný úrad
Čestný občan obce Jarabá.
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej sa na svojom zasadnutí dňa 2. septembra 2019 uznieslo, že pri príležitosti 748. Výročia prvej písomnej zmienky o obci Jarabá udelí Ing. Stanislavovi Demovičovi čestné občianstvo obce Jarabá za príkladnú propagáciu našej obce.
Za účasti poslancov OZ a širokej verejnosti starosta obce predniesol krátky príhovor, v ktorom vyzdvihol doterajšie pôsobenie oceneného v obci Jarabá a odovzdal Ing. Demovičovi plaketu „Čestný občan obce Jarabá“.
Po slávnostnom akte Ing. Stanislav Demovič poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva obce Jarabá, ako aj starostovi obce za udelenie titulu Čestný občan.
Z budovy obecného úradu sa všetci prítomní presunuli do hasične, kde rodina Demovičová pripravila občerstvenie a chatári pekný program na spestrenie tejto našej malej obecnej slávnosti.
celý text