Navigácia

Obsah

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

2. 11. 2019 začiatok od 16:00, dĺžka 90 minút
Miesto konania: Obecný úrad
Čestný občan obce Jarabá.
Obecné zastupiteľstvo v Jarabej sa na svojom zasadnutí dňa 2. septembra 2019 uznieslo, že pri príležitosti 748. Výročia prvej písomnej zmienky o obci Jarabá udelí Ing. Stanislavovi Demovičovi čestné občianstvo obce Jarabá za príkladnú propagáciu našej obce.
Za účasti poslancov OZ a širokej verejnosti starosta obce predniesol krátky príhovor, v ktorom vyzdvihol doterajšie pôsobenie oceneného v obci Jarabá a odovzdal Ing. Demovičovi plaketu „Čestný občan obce Jarabá“.
Po slávnostnom akte Ing. Stanislav Demovič poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva obce Jarabá, ako aj starostovi obce za udelenie titulu Čestný občan.
Z budovy obecného úradu sa všetci prítomní presunuli do hasične, kde rodina Demovičová pripravila občerstvenie a chatári pekný program na spestrenie tejto našej malej obecnej slávnosti.
celý text