Navigácia

Obsah

      Symboly obce Jarabá

Od roku 2004 má obec Jarabá vlastný erb a zástavu

      Erb obce

- v zelenom štíte nad dvoma, dolu striebornou stuhou previazanými zlatými     striebroplodými vavrínovými ratolesťami pokrývajúcich sa listov, ovenčené strieborné banícke kladivká so zlatými, striebornou stuhou previazanými rukoväťami

        Erb Jaraba

       

      Pečať obce

– je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom s názvom – OBEC JARABÁ

            erb Jarabá

      Vlajka obce

– pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách erbu obce: žltej, bielej,   zelenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi   do tretiny listu vlajky

          zástava Jarabá