Navigácia

Obsah

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Typ: ostatné
Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV
Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody.

Príloha

Vytvorené: 15. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 6. 2021 12:43
Autor: Správca Webu