Navigácia

Obsah

Oznámenie o strategickom dokumente

Typ: ostatné
Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100, v zastúpení Ing. Jánom Lunterom, predsedom BBSK, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“

 

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zeleny-kraj-strategia-environmentalnej-politiky-banskobystrickeho-samo


Vytvorené: 8. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 12. 2021 10:06
Autor: Správca Webu