Navigácia

Obsah

Späť

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno - technické zabezpečenie volieb 2022

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno - technické zabezpečenie volieb 2022

Vyvesené: 3. 8. 2022

Dátum zvesenia: 19. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť