Navigácia

Obsah

Nízke Tatry

Nízke Tatry - vodopis

VodopisVšetka voda Nízkych Tatier steká do Čierneho mora prostredníctvom Hrona na juhu, Váhu na severu a Hornádu a Hnilca na východe. Ústredný chrbát NT predstavuje významné rozvodie medzi Váhom a Hronom. Váh, ktorý vzniká pri Kráľovej Lehote sútokom Čierneho a Bieleho, má pri Lipt. Hrádku priemerný ročný prietok 9,21 m3/s, pri Lipt. Mikuláši 21 m3/s. Prítoky zo severu sú o mnoho menej vodnatejšie ako južné (z Níz. Tatier). Prietok Hrona v Brezne je len 8,05 m3/s, v Medzibrode už 20,8 m3/s a Banskej Bystrici 27,9 m3/s. Prítoky z juhu (zo Sl. rudohoria) sú o mnoho menej vodnatejšie ako severné (z Níz. Tatier).

Vodopády sú v pohorí zriedkavé (Vajskovská dolina, Brankov — Kurucká skala, dolina Torysa,Vodopis Šustiačka, Machnaté, Vyšný Chmelinec, Hnilecké — Martalúzka/Tri studne a pár menších bez turistického významu - Špatný jarok, Trojička, Vyšné Šulkovo, Mlynná, ... atď.).

Na území NT sa nachádza najviac minerálnych vôd a prameňov na Slovensku. Korytnické sa využívajú aj na liečebné účely.