Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Písomnosti adresované na stavebný úrad obce

Návrh na kolaudáciu STUDŇA Stiahnuté: 8x

Návrh na vydania územného rozhodnutia Stiahnuté: 16x

Požadované prílohy k DS, SÚ - stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov Stiahnuté: 15x

Životné prostredie

Žiadosť o výrub drevín v intraviláne Stiahnuté: 17x

Stránka