Navigácia

Obsah

Účasť na referende 2023

 

REFERENDUM -2023 informácie

 

Žiadosti o voľbu poštou voličov, ktorí majú prvalý pobyt na území obce sa prijímajú do 2.decembra 2022 

elektronicky na adresu: 

obecnyurad@jaraba.sk

V listinnej forme  prostredníctvom pošty na adresu:

Obecný úrad Jarabá

Jarabá 20

977 01 Brezno

E-mailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu : obecnyurad@jaraba.sk

                                                          Žiadosť občana ktorý nemá trvalý pobyt na SK (21.02 kB)

Žiadosť občana má trvalý pobyt na SK (20.69 kB)

Volebný obvod pre referendum

organizačno-technické zabezpečenie referenda

Zapisovateľka - referendum 2023

____________________________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie referenda 2023 (207.06 kB)

 

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľbu hlasovanie elektornickou  poštou: obecnyurad@jaraba.sk

____________________________________________________________________________________________________________

INFORMÁCIE PRE VOLIČA

 

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (13.57 kB)

Volič má trvalý pobyt ale je mimo územia republiky (14.89 kB)

Volič nemá trvalý pobyt na území republiky (16.48 kB)

Hlasovací preukaz - vydanie (16.32 kB)