Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcÚ/49/22

Rozhodnutie

Vyvesené: 21. 6. 2022

Dátum zvesenia: 7. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť