Návrat na titulnú stránku
o obci oznamy obecného úradu turistické informácie nízke tatry fotogaléria on-line
© 2004-2019
história všeobecne závazná nariadenia atrakcie základné info obec počasie
plán obce plán zasadnutí OZ turistické mapy horopis deň obce snehové správy
erb a zástava rozpočet obce web odkazy vodopis okolie obce lavínová situácia
povinné zverejňovanie podnebie panoráma výstrahy pre turistiku
príprava obyvateľstva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc
flóra
ochrana osobných údajov fauna

Kontakt:
Obecný úrad Jarabá
Jarabá č. 20
977 01  Brezno
 048/619 51 12
 908 927 032
oznamy obecného úradu
 obecnyurad(a)jaraba.sk
 
Späť
NÍZKE TATRY - vodopis
 

Vodopis

Všetka voda Nízkych Tatier steká do Čierneho mora prostredníctvom Hrona na juhu, Váhu na severu a Hornádu a Hnilca na východe. Ústredný chrbát NT predstavuje významné rozvodie medzi Váhom a Hronom. Váh, ktorý vzniká pri Kráľovej Lehote sútokom Čierneho a Bieleho, má pri Lipt. Hrádku priemerný ročný prietok 9,21 m3/s, pri Lipt. Mikuláši 21 m3/s. Prítoky zo severu sú o mnoho menej vodnatejšie ako južné (z Níz. Tatier). Prietok Hrona v Brezne je len 8,05 m3/s, v Medzibrode už 20,8 m3/s a Banskej Bystrici 27,9 m3/s. Prítoky z juhu (zo Sl. rudohoria) sú o mnoho menej vodnatejšie ako severné (z Níz. Tatier).

Vodopády sú v pohorí zriedkavé (Vajskovská dolina, Brankov — Kurucká skala, dolina Torysa, Šustiačka, Machnaté, Vyšný Chmelinec, Hnilecké — Martalúzka/Tri studne a pár menších bez turistického významu - Špatný jarok, Trojička, Vyšné Šulkovo, Mlynná, ... atď.).

Na území NT sa nachádza najviac minerálnych vôd a prameňov na Slovensku. Korytnické sa využívajú aj na liečebné účely.