Návrat na titulnú stránku
o obci oznamy obecného úradu turistické informácie nízke tatry fotogaléria on-line
© 2004-2019
história všeobecne závazná nariadenia atrakcie základné info obec počasie
plán obce plán zasadnutí OZ turistické mapy horopis deň obce snehové správy
erb a zástava rozpočet obce web odkazy vodopis okolie obce lavínová situácia
povinné zverejňovanie podnebie panoráma výstrahy pre turistiku
príprava obyvateľstva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc
flóra
ochrana osobných údajov fauna

Kontakt:
Obecný úrad Jarabá
Jarabá č. 20
977 01  Brezno
 048/619 51 12
 908 927 032
oznamy obecného úradu
 obecnyurad(a)jaraba.sk
 
Späť
NÍZKE TATRY - živočíšstvo
 

Zvieratá

Aj živočíšstvo je tu veľmi pestré a zahŕňa takmer všetky západokarpatské horské a vysokohorské druhy. V rozsiahlom lesnom pásme nachádzajú dostatok nerušených miest pre život veľké šelmy ako medveď, rys, vlk, ale aj ostatné ako líška, kuna, tchor, lasica, hranostaj, jazvec, mačka, vydra a aj vzácny norok. Najvýznamnejšou poľovnou zverou je jelenia zver(1). V menšom počte tu žije zver srnčia a diviačia(2). V alpínskom pásme sa vyskytujú i typické vysokohorské živočíchy — svišť(3)kamzík(4). Hniezdia tu aj páry orla skalného, orla krikľavého, sokola sťahovavého, myšiakov, jastrabov, výrov a ďalších. Vo vodách pstruhového pásma nájdeme pstruha potočného, hlaváča pásoplutvého, v nižších polohách pribúda čerebľa a slíž. Ojedinele tu nachádzame aj aklimatizované severoamerické druhy lososovitých rýb — pstruha dúhového a sivoňa potočného. V menšinovom lipňovom pásme žijú okrem hlavného zástupcu lipňa aj jalec hlavatý, podustva, mieň a z dolných tokov sem preniká mrena a hlavátka. Z plazov žije v nižších polohách jašterica obyčajná, slepúch krehký a užovka obyčajná. Hojne sú zastúpené jašterica živorodá a vretenica, ktoré nájdeme aj v najvyšších polohách. Môžeme tu aj vidieť iba v pohorí Karpát žijúceho mloka karpatského.
 

 

(1) Roku 1783 na území NT takmer vyhubený. 1875 Filipom Coburgom reaklimatizovaný a vypustený v oblasti Kráľovej hole, odkiaľ sa znovu rozšíril do západnej časti pohoria.

(2) V 60. rokoch sa na Horehronie a do oblasti Čierneho Váhu zatúlali z Poľska aj dva jedince najväčšieho zástupcu parohatej zveri — losa.

(3) V Ďumbierskej časti pôvodný zvyšok nízkotatranskej populácie, v Kráľovohoľskej časti umelo vysadený roku 1858-1860 z Álp a Vysokých Tatier.

(4) Z dávnej geologickej minulosti sa tu neudržal. V rokoch 1969-1974 vypustili v závere Lomnistej doliny 28 kamzíkov z Belianských a Vysokých Tatier. Ich početný stav vzrástol do konca roku 1985 na 130 kusov.