Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Jarabá
Sídlo: Jarabá 20, 977 01 Brezno
IČO: 
DIČ: 
Štatutárny zástupca: JUDr. Juraj Pružinec - starosta obce
e-mail: obecnyurad@jaraba.sk
telefón: +421 48/619 51 12