Navigácia

Obsah

Obec Jarabá

Malá, vysoko položená horská obec na južných svahoch Nízkych Tatier. Rozprestiera sa v úzkej a hlbokej doline potoka Štiavnička pod sedlom Čertovica. Jarabá má menší (1593ha), avšak veľmi hornatý chotár po oboch stranách hlavnej cesty, ktorá tvorí rozhranie medzi ďumbierskou a kráľovohoľskou časťou Nízkych Tatier. Severnú časť chotára vypĺňajú južné svahy ďumbierskych rázsoch Malého Gápľa (Besnej) – 1807m, Kumštovej – 1593m a Lajštrocha – 1602m. Južnú časť vypĺňajú severné svahy Jasenku – 1329m a Beňušky – 1542m zo skupiny Priehyby. Povrch chotára budujú prevažne kryštalické bridlice. V doline Kumštová (Kunštová), na sever od obce, sú ložiská sideritových rúd s barytmi a hematitom bez praktického významu. V obci ako aj v chotárnych častiach Kumštová, Bachláč a Dolná Jarabá sú tri minerálne pramene. Lesná pôda chotára zaberá viac ako 90% z celkovej plochy. Obec je typu ulicovky a pozostáva z Dolnej Jarabej (ľudove zvaná „Hámor“), Strednej Jarabej a Hornej Jarabej.

Aktuality

20.11.2019

Oznam

Oznamujem všetkým obyvateľom, chatárom, chalupárom obce Jarabá, že sme dostali od firmy SEKOLÓG (spravuje skládku komunálneho odpadu) 95% zľavu na zmesový komunálny odpad (veľkoobjemové kontajnery - zelené). Zľava platí do 09.12.2019. V týždni od 09.12.2019 do 13.12.2019 budú všetky kontajnery vyvezené na skládku do Brezna. Očakávam od Vás, že túto skutočnosť pochopíte a nebudete tieto kontajnery plniť intenzívne po tomto termíne. V opačnom prípade bude musieť obec prikročiť k zvyšovaniu poplatkov za zmesový komunálny odpad, čo samozrejme nechceme. Prosím všetkých, šíriť tento oznam aj prostredníctvom sociálnych sietí, aby sa s ním oboznámili všetci. Poznámka: - na našej web stránke www.jaraba.sk sa môžete prihlásiť k odberu e-mailových oznamov. Po zaregistrovaní dostanete e-mail, či súhlasíte s GDPR (ochrana osobných údajov). Ak potvrdíte, že súhlasíte 3 roky budete dostávať aktuálne e-maily. Nie je problém sa aj odhlásiť z tejto služby. Pozdravujem všetkých. Starosta

Detail

21.10.2019

.

Informačný leták

leták s údajmi o Informačnej kancelárii pre obete v Banskej Bystrici

Detail

Info


 

kamerový systém OBEC JARABÁ je monitorovaná kamerovým    systémom. 

Podľa zákona č. 428/2002 z.z. §    10 ods.7 o ochrane osobných údajov je obec     monitorovaná kamerovým systémom.

Úradná tabuľa