Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.11.2021

Dodatok

D4/2021

cena podľa zmluvy

Igor Mareš

Obec Jarabá

26.11.2021

Zmluva o spolupráci

11 2021

cena podľa zmluvy

Rozvojová Agentúra BBSK, n.o.

Obec Jarabá

03.12.2021

Dodatok

D6/2021

cena podľa zmluvy

Sekológ, s.r.o.

Obec Jarabá

15.12.2021

Zmluva o dielo

12 2021

cena podľa zmluvy

SADEX - SM, s.r.o.

Obec Jarabá

28.12.2021

Zmluva

13 2021

cena podľa zmluvy

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Jarabá

25.01.2022

Zmluva o dielo

1/2022

cena podľa zmluvy

OSK s.r.o.

Obec Jarabá

26.01.2022

Zmluva

4/2022

cena podľa zmluvy

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Jarabá

26.01.2022

Zmluva

5/2022

cena podľa zmluvy

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Jarabá

26.01.2022

Zmluva

6/2022

cena podľa zmluvy

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Jarabá

26.01.2022

Zmluva

7/2022

cena podľa zmluvy

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Jarabá

21.02.2022

Zmluva

2/2022

cena podľa zmluvy

Galileo

Obec Jarabá

21.04.2022

Kúpna zmluva

8/2022

cena podľa zmluvy

Obec Jarabá

Peter Lamoš Beňovský

04.05.2022

Dodatok

D1/2022

cena podľa zmluvy

Obec Jarabá

Lukáš Šajgal

04.05.2022

Zmluva

9/2022

cena podľa zmluvy

T-MAPY s.r.o.

Obec Jarabá

27.06.2022

Dodatok

D2/2022

cena podľa zmluvy

Obec Jarabá

Peter Lamoš Beňovský

04.07.2022

Kúpna zmluva

10/2022

cena podľa zmluvy

Obec Jarabá

LM BAUSERVIS s.r.o.

04.08.2022

Kúpna zmluva

11 2022

cena podľa zmluvy

Obec Jarabá

Jozef Tomaška

04.08.2022

Kúpna zmluva

12/2022

cena podľa zmluvy

Obec Jarabá

Marián Baňovič

16.09.2022

Zmluva o dielo

13/2022

cena podľa zmluvy

SADEX - SM, s.r.o.

Obec Jarabá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: